Egyptská republika

Egypt je země ležící v Africe a malou částí zasahuje i do Asie, má rozlohu přibližně 1 milion kilometru čtverečních. Žije zde 83 milionů lidí a patří mezi nejlidnatější státy v Africe. Většina obyvatel bydlí u břehů Nilu na ploše přibližně 40 000 kilometrů čtverečních. Řeka Nil je 6671 km dlouhá a necelá pětina je v Egyptě. Do Egypta přitéká ze Súdánu a je zadržován 300km dlouhou Asuánskou přehradou. Většinu Egypta tvoří vyprahlé pouště, pouze na západu je několik oáz, z nichž je největší Fajnumská oáza. Hlavní město je Káhira, kde žije 17 milionů obyvatel, a leží na pravém břehu Nilu. Právě v blízkosti Nilu jsou novodobé stavby a nejstarší části leží dál od řeky. Káhira je nejlidnatější město v Africe. Oficiální jazyk v Egyptě je moderní standardní arabština, ale tento jazyk se používá spíše v psané formě. Hovorovým jazykem je tu nejvíce používaná Egyptská arabština. Egypt sousedí s Libyí, Súdánem a Izraelem a omývá ho Středozemní a Rudé moře. Hlavním náboženstvím je tu Islám (90%) zbytek je křesťanství (10%). Nejdůležitějšími sektory v Egyptské ekonomice jsou zemědělství, vývoz ropy a cestovní ruch. Hodně lidí jezdí do Egypta, aby se podívali na tisíce let staré památky jako jsou třeba Pyramidy, Sfinga, Luxor nebo Údolí králů. Egypt leží na dvou klimatických pásmech, třeba na jihu dosahuje v létě teplota 64° C a u Středozemního moře jsou léta horká a zimy jsou mírné a deštivé. V Egyptě se platí výhradně Egyptskou librou (EGP), jedna taková libra je v přepočtu 4,30 KČ.

Historie

Píše se rok 4000 př. n. l., podél řeky Nil existují 2 státy - Horní a Dolní Egypt. Po 1000 letech faraon Meni spojuje obě království pod svojí vládu a hlavním městem se stává Memfis. Po 700 letech se říše rozpadla a za 200 let došlo ke znovusjednocení. Hlavním městem se staly Théby. Mezi tím Egyptská říše začala dobře pracovat a nastaly dobré časy, obchod šel výborně. V roce 1700 př. n. l. vpadli do říše Hykosové (barbaři, kteří vypalují měsa), což zapříčinilo znovurozdělení na Dolní a Horní Egypt. Po dalších 200 letech se zase sjednotili a faraon Achnaton vyhlásil víru v jedniého boha, boha slunce Atona. Hlavní město se změnilo na Amarny, neboli město Achetaton. Poté se k moci dostal faraon Tutanchamon, ten vrátil víru ve staré bohy, a titul hlavního města se opět vrátil do Théb. Po smrti faraona Tutanchamona začala říše opět pomalu upadat. Nastal rok 1000 př. n. l. a říše se opět rozdělily na dvě nezávislá království a začala nadvláda Peršanů. V roce 332 př. n. l. Alexandr Veliký dobyl Egypt, ale po smrti Alexandra se všechna impéria, co dobyl, rozpadla… Začali vládnout Ptolemaiovci s jejich královnou Kleopatrou, která ale spáchala sebevraždu v průběhu dobývání své říše Římany. Na přelomu století se Římané zmocňují vlády nad tímto územím, ale 400 let poté se jejich říše rozpadá.

 

Chcete vidět pyramidy na vlastní oči?